Zorginstellingen

ZorginstellingenSamenwerken om het welzijn van uw cliënten, patiënten en medewerkers te verhogen en het comfort te verbeteren 

Het belang van de gebruikers van het vastgoed staat voorop. De zorg dat de gebruikers van het vastgoed prettig in uw gebouwen kunnen verblijven staat centraal. Onderhoud draagt in hoge mate bij aan het verblijfcomfort en het welbevinden van de patiënten die er verblijven en de mensen die er werken. Deze gebruikers zijn gebaat bij rust en regelmaat. Bij bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan zorgvastgoed is slim plannen en slim werken ons devies. 

Onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan en in uw gebouwen kunnen veel effect hebben op de patiënten en overige gebruikers van het vastgoed. Wij weten uit ervaring dat het belangrijk is om de bewoners in een vroeg stadium bij projecten te betrekken en ze goed te informeren tijdens de werkzaamheden. Dit maakt de uitvoering soepeler, het contact met de gebruikers makkelijker en het verhoogt de tevredenheid over het verloop de werkzaamheden. 

Door in samenwerking met u een doordacht plan van aanpak op te stellen, regelmatig overlegmomenten in te plannen en met inlevingsvermogen en gevoel voor humor van onze medewerkers, beperken wij het ongemak en dragen wij bij aan een plezierige werksfeer en een fijne en nette omgeving.

Grip op onderhoudskosten 

Als zorginstelling bent u verantwoordelijk voor de gebouwen waar alles ten alle tijden moet functioneren. Goed inzicht in de huisvestingskosten en de kosten van onderhoud zijn dan ook noodzakelijk. Met gedegen onderhoud nemen wij een stukje zorg uit handen en zorgen wij voor waarde- behoud of zelfs -vermeerdering van uw vastgoed. 
De PHG helpt u grip te krijgen op de onderhoudskosten en de organisatie van het onderhoud. Wij bieden u de informatie, instrumenten en ondersteuning die het mogelijk maken om de kosten van het onderhoud te verlagen, de organisatie van het onderhoud te vereenvoudigen en evenwicht te brengen in de kwaliteit, kosten en risico’s van uw vastgoed. 

Veilig, prettig en vertrouwd 

Bij het uitvoeren van onderhoud en renovatie in de zorg & welzijn, zijn wij ons ervan bewust dat wij actief zijn in een kwetsbare omgeving. Uw medewerkers, cliënten en patiënten voelen zich veilig en prettig bij een vertrouwde gang van zaken. Onze communicatie is erop gericht om deze beleving zo goed mogelijk in stand te houden. 
Uw medewerkers moeten zich kunnen richten op de cliënten en patiënten. Dat is hun kerntaak. 
Van advies en organisatie tot uitvoering en nazorg; Planmatig onderhoud, service- en mutatieonderhoud, renovaties en verbouwingen behoren tot onze tak van sport. 
Laat ons doen waar wij goed in zijn. Dan kunt u doen waar u goed in bent. 

WAAROM PHG 
 • Volledige vastgoedontzorging
 • Één aanspreekpunt voor uw vastgoedonderhoud
 • Specialist in resultaat gericht samenwerken
 • Verbeteren leefbaarheid cliënten/patiënten
 • Verbeteren werkomstandigheden medewerkers
 • Minimale belasting voor gebruikers
 • Zowel interieur als exterieur
 • Professioneel kleur en materiaaladvies
 • Kostenbesparing door duurzame investeringen
 • Digitale portal voor planning en voortgang
 • beheersen en terugdringen van onderhoudsuitgaven
 • verlengen levensloop van het vastgoed
 • Een inzichtelijk meerjarenonderhoudsplan voor uw zorginstelling

Alle bouw- en onderhoudsdisciplines onder één dak 

Denk hierbij aan o.a.
 • Bouw- en verbouwwerkzaamheden
 • Planmatig- dagelijks en mutatieonderhoud
 • Renovaties
 • Transformaties
 • Revitalisaties
 • Verduurzaming
 • Onderhoudsschilderwerk (binnen en buiten)
 • Wandafwerking
 • Kleuradvisering
 • Projectadvisering
 • Projectbegeleiding
 • Betonrenovatie
 • Staal- en betonconservering
 • Kelderafdichting
 • Beton injectering
 • Gevelinspecties
 • Koolstoflijmwapening
 • Brandwerende coatings
 • Vloercoatings

Voor hetgeen wij niet zelf kunnen uitvoeren werken wij met onze vaste partners. Maar u houdt één aanspreekpunt. Alles wordt door ons met elkaar afgestemd om het onderhoud zo optimaal mogelijk voor u uit te voeren. 
Of u nu kiest voor projectmatig, planmatig middels een MJOP of volgens onze Resultaat Gerichte manier van Samenwerken (RGS), u kunt vertrouwen op een zo laag mogelijke belasting voor uw patiënten, cliënten, medewerkers en overige betrokkenen. 

MJOP / RGS 

Werken volgens MeerJarenOnderhoudsPlannen en/of de RGS methode geeft inzicht in het te plannen onderhoud en de te verwachten onderhoudskosten voor nu en in de toekomst. Hierbij staan thema’s als veiligheid, gezondheid, energieprestatie, gebruikskwaliteit, toekomstwaarde en kwaliteit van werken en leren met elkaar in balans. RGS kan hierbij aanzienlijke besparingen opleveren. 

Heldere procedures en zorgvuldige communicatie 

Onze ervaring met het uitvoeren van bouw- en onderhoudswerkzaamheden voor zorginstellingen heeft geleid dat wij specialist zijn op het gebied van omgaan met de gebruikers. Overzichtelijke procedures en een open manier van communiceren zorgen voor een zo laag mogelijke belasting voor de gebruikers. Om de overlast zo laag mogelijk te houden voor de gebruikers is goede communicatie essentieel. Hier ligt een goede planning aan ten grondslag. U als opdrachtgever wordt door ons ruim van te voren ingelicht over de werkzaamheden en over wie onze contactpersonen zijn. Heldere communicatie en altijd bereikbaar zijn, daar kunt u bij ons van op aan. Het communiceren met de gebruikers zit in ons DNA opgenomen. Voorafgaand maar zeker ook tijdens de werkzaamheden blijven wij in nauw contact met alle betrokkenen. Op deze manier is het voor iedereen helder wat wij wanneer gaan doen en hoe. 

Digitaal klantenportaal 

Wilt u op een overzichtelijke manier onze werkzaamheden volgen, dan bieden wij opdrachtgevers, gebruikers van het vastgoed en onze partners de mogelijkheid om via een digitaal klantenportaal de stand van zaken in te zien. Bij (omvangrijke) projecten houdt iedereen inzicht in de planning, de procedures en de mogelijke overlast. 
Alle informatie aangaande het project wordt op een afgeschermde plaats op onze website beschikbaar gesteld voor de betrokken partijen. Denk hierbij aan werkomschrijving, planning en routing, technische adviezen, contactgegevens en overige relevante informatie. 
Daarnaast leveren wij na afloop van de werkzaamheden op deze plek een (digitaal) informatiepakket aan, waarin staat beschreven wat wij, met welke materialen hebben uitgevoerd en ons advies voor de volgende onderhoudscyclus.
 
Contact
Neem contact op of kom een keertje bij ons langs
Painting Holland Groep
Sluispolderweg 5
1505 HJ Zaandam
  075-631 31 60
Op de hoogte blijven?
Schrijft u zich dan hier in
voor onze nieuwsbrief.
Wilt u ons volgen?