Onze aanpak

WoningcorporatiesDe Painting Holland Groep is al voor veel woningcorporaties een deskundige partner in het totale onderhoud. Van inspectie en voorbereiding tot uitvoering en oplevering. Woningcorporaties kunnen bij ons terecht met al hun vastgoedvraagstukken en alle aspecten van hun bezit. Wij bieden de zekerheid dat het onderhoud van gebouwen en woningen optimaal wordt uitgevoerd. Wij werken hierbij zowel projectmatig als planmatig middels meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) of met onze methodiek van Resultaat Gericht Samenwerken (RGS). 

Werken volgens Meerjarenonderhoudsplannen en de RGS methodiek geeft inzicht in het te plannen onderhoud en de te verwachten onderhoudskosten voor nu en in de toekomst. Hierbij rekening houdend met een goed afgewogen balans tussen thema’s zoals veiligheid, gezondheid, energieprestatie, gebruikskwaliteit, toekomstwaarde en kwaliteit van wonen. RGS kan hierbij aanzienlijke besparingen opleveren. 

Heldere procedures en zorgvuldige communicatie 

Onze ervaring met het uitvoeren van groot onderhoud voor wooncomplexen heeft geleid dat wij specialist zijn op het gebied van omgaan met bewoners. Overzichtelijke procedures en open communiceren zorgen voor een zo laag mogelijke belasting voor de bewoners, waarbij de belangen van de corporatie en de bewoners in evenwicht zijn. Om de overlast zo laag mogelijk te houden voor de bewoners is goede communicatie essentieel. Hier ligt een goede planning aan ten grondslag. De bewoners worden door ons ruim van te voren ingelicht over de werkzaamheden en over wie onze contactpersonen zijn. Heldere communicatie en altijd bereikbaar zijn, daar kunt u bij ons van op aan. Het communiceren met de gebruikers zit in ons DNA opgenomen. Voorafgaand maar zeker ook tijdens en na afloop van de werkzaamheden blijven wij in nauw contact met de opdrachtgever en de bewoners. Op deze manier is het voor iedereen helder wat wij wanneer gaan doen en hoe. 

Digitaal klantenportaal 

Wilt u op een overzichtelijke manier onze werkzaamheden volgen, dan bieden wij opdrachtgevers, gebruikers van het vastgoed en onze partners de mogelijkheid om via een digitaal klantenportaal de stand van zaken in te zien. Bij (omvangrijke) projecten houdt iedereen inzicht in de planning, de procedures en de mogelijke overlast. Alle informatie aangaande het project wordt op een afgeschermde plaats op onze website beschikbaar gesteld voor de betrokken partijen. Denk hierbij aan bewonersinformatie, werkomschrijving, planning en routing, technische adviezen, contactgegevens en overige relevante informatie. Daarnaast leveren wij na afloop van de werkzaamheden op deze plek een (digitaal) informatiepakket aan, waarin staat beschreven wat wij, met welke materialen hebben uitgevoerd en ons advies voor de volgende onderhoudscyclus.

WAAROM PHG 
  • Één aanspreekpunt voor uw vastgoedonderhoud
  • Professionele meer jaren onderhoudsplannen
  • Specialist in resultaat gericht samenwerken
  • Minimale belasting voor gebruikers
  • Zowel interieur als exterieur
  • Professioneel kleur en materiaaladvies
  • Digitale portal voor planning en voortgang

 
Contact
Neem contact op of kom een keertje bij ons langs
Painting Holland Groep
Sluispolderweg 5
1505 HJ Zaandam
  075-631 31 60
Op de hoogte blijven?
Schrijft u zich dan hier in
voor onze nieuwsbrief.
Wilt u ons volgen?