RGVO

Resultaat Gericht Vastgoed OnderhoudRGS & PHG


Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) om Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud (RGVO) uit te voeren. 

Met 35 jaar ervaring en passie voor het vak kijken wij liever vooruit naar de toekomst dan terug naar het verleden. RGS is volgens ons de toekomst van vastgoedonderhoud. De markt verandert en wij veranderen mee. 

Met RGS is uw vastgoed bij ons in vertrouwde handen. Voor vastgoedbeheerders realiseren wij met behulp van RGS blijvende kostenreductie én kwaliteitsverhoging. Met de gewenste kwaliteit als uitgangspunt bepalen wij in nauw overleg met de opdrachtgevers (en haar gebruikers) waar het complex de komende 25 jaar minimaal aan moet voldoen. Zowel technisch als esthetisch. Aan de hand hiervan worden alle onderhoudsmaatregelen aangepast en leggen wij de prestatie-eisen vast. 

Complete verantwoordelijkheid 

Bij RGS nemen wij het technisch beheer uit handen van onder andere woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen en Verenigingen van Eigenaren. 

Het technisch beheer uit handen nemen gaat hierbij verder dan alleen het schilderwerk. Indien gewenst nemen wij de verantwoordelijkheid op ons voor de complete buitenschil. Onderhoud en renovatie combineren wij hierbij. Ieder object bekijken wij afzonderlijk en is maatwerk. Alle prestatie-eisen worden hierop afgestemd. 

Zorgvuldige communicatie richting de gebruiker 

Onderhouds- en renovatiewerkzaamheden hebben een flinke impact op huurders, scholieren, patiënten dan wel gebruikers van het vastgoed. Daarom is het onze taak om te zorgen voor een tijdige en zorgvuldige communicatie, gemixt met het juiste verwachtingsmanagement. Wij bereiden de gebruikers van een complex op een eigentijdse wijze voor op de werkzaamheden, zodat ze weten welke overlast hen te wachten staat. Voor elk complex maken we een communicatieplan op maat, afgestemd op de gebruikers en de omvang van de werkzaamheden. 

Sociale woningbouw, Verenigingen van Eigenaren, utiliteitsbouw, zorg- en onderwijsinstellingen. Elke sector en elke opdrachtgever behoeft een eigen vorm van samenwerking. Wij willen de zorg voor het vastgoedonderhoud wegnemen door samen de meest effectieve manier van samenwerken te ontdekken. Of het hier nu gaat om instandhouding, verduurzaming, energetisch opwaarderen, renoveren of vervangen - wederzijds vertrouwen ligt hierbij telkens aan de basis. 

Beter, slimmer en goedkoper 

Met RGS onderzoeken wij constant de mogelijkheden om de van te voren afgesproken kwaliteit te behalen met een lagere en duurzamere investering. Efficiëntere manieren van werken tussen vastgoedbeheerders en wij als onderhoudsbedrijf worden voortdurend onderzocht. 

Voor u als opdrachtgever heeft dit de volgende voordelen:
 • Geen verrassingen, de gevraagde kwaliteit wordt behaald
 • Korter doorlooptijden
 • Hogere klanttevredenheid
 • Kosten reductie
 • Minder faalkosten
 • Opgerekte onderhoudscycli
 • Hogere kwaliteit

Wij zijn uw oren en ogen, waardoor u minder omkijken heeft. Een vast onderhoudsteam zorgt voor meer verbinding met de gebruikers van het vastgoed door alles in samenspraak te doen 

Onderscheiden van anderen 

Door al tijdens de planvorming onze kennis en ervaring met u te delen, kunnen wij als vastgoedonderhoudsbedrijf toegevoegde waarde creëren en ons onderscheiden van andere onderhoudsbedrijven, die pas in actie komen na een aanbesteding. Wij maken de gewenste kwaliteit meetbaar en bediscussieerbaar. 

Het resultaatgericht onderhouden van complexen vergt een andere aanpak dan inspanningsgericht onderhouden. Door de grote verantwoordelijkheid die wij als onderhoudsbedrijf naar ons toe trekken, is het belangrijk om dit volgens een gestructureerde werkwijze te doen. 

Fase 1: inspectie van de aard van de problematiek en bepalen complexstrategie 
Fase 2: Inventarisatie van de omvang van de problemen 
Fase 3: Verschillende onderhoudsscenario’s opstellen en bespreken 
Fase 4: Besluit nemen over het onderhoudsscenario voor de toekomst 


Technische kennis, vertrouwen en goed overwogen onderhoudsscenario’s zijn de belangrijkste succesbepalende factoren om resultaat gericht te kunnen samenwerken. 

De RGS-methodiek is een reeds beproefde manier van vastgoedonderhoud. Van inspanningsverplichting naar resultaatverplichting. Onderhoud met zekerheid op beleidsmatig, financieel, technisch en organisatorisch niveau. Door het optimaliseren van onze bedrijfsprocessen, komen wij tot slimme oplossingen en zijn onze klanten op de lange termijn goedkoper uit. 

Voordelen van RGS 

Door het onderhoud effectiever, efficiënter en duurzamer in te steken wordt het verschil gemaakt met de traditionele aanpak. Bij Resultaat-Gericht-Samenwerken (RGS) stelt Painting Holland Groep in overleg met de opdrachtgever, op basis van de complexstrategie en het gewenste kwaliteitsniveau onderhoudsscenario’s op. Voor u als opdrachtgever leidt deze resultaatgerichte aanpak van vastgoedonderhoud tot risicobeperking en kostenbesparing. 

De risico’s en verantwoordelijkheden liggen bij ons. Wij richten ons dan ook veel meer op het uitvoeren van voorkomend dan herstellend onderhoud. Lange termijn samenwerking zorgt voor een lagere winst- en risicomarge en er kan bespaard worden op proceskosten door minder verspilling. 

De voordelen voor de opdrachtgever zijn als volgt:
 • U wordt zoveel mogelijk ontzorgd
 • De verantwoordelijkheden en risico’s liggen bij de Painting Holland Groep
 • In nauw overleg worden de onderhoudsscenario’s bepaald
 • Beheersen en verlagen van de kosten, vaste prijzen, vaste werkwijze en vaste kwaliteitsnormen
 • Meet- en stuurbare prestaties
 • Minder faal- en geen meerwerkkosten
 • Onze expertise wordt optimaal benut
 • Geen bestekken meer maar louter prestatieafspraken
 • Sneller proces wat leidt tot optimale kwaliteit
 • De onderhoudscycli worden verlengd
 • Wij denken mee over de besteding van het budget, van budget- naar exploitatie gestuurd
 • Evenwichtigere verdeling van de onderhoudswerkzaamheden
 • Kennis van het pand is geborgd
 • Minder overlast bij gebruikers

Bekijk hier de RGS trailer van OnderhoudNL 
Contact
Neem contact op of kom een keertje bij ons langs
Painting Holland Groep
Sluispolderweg 5
1505 HJ Zaandam
  075-631 31 60
Op de hoogte blijven?
Schrijft u zich dan hier in
voor onze nieuwsbrief.
Wilt u ons volgen?