Missie en Visie

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemenDe Painting Holland Groep doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 
MVO is onderdeel van onze bedrijfsvoering. Bij iedere bedrijfsbeslissing maken wij de afweging tussen de maatschappelijke en economische effecten ervan op onze verschillende stakeholders (belanghebbenden). Denk hierbij aan medewerkers, opdrachtgevers, bewoners, gebruikers van het vastgoed, omwonenden, leveranciers en de maatschappij.

Wij streven niet alleen naar een goed bedrijfsrendement, maar hebben hierbij ook oog voor maatschappelijke doelen, zoals bescherming van het milieu, goed werkgeverschap en een bijdrage leveren aan de samenleving waarin we werken. Hiervoor zijn de volgende interne richtlijnen opgesteld: 

Missie en Visie
Medewerkers 
Wij hebben continu aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers en onderaannemers. Wij bevorderen zo veel mogelijk de gezondheid van onze medewerkers. Wij zorgen voor voldoende scholing en opleiding van onze medewerkers en leerlingen. 

Milieu 
Wij erkennen het belang van milieu en maatschappij en voldoen aan de wetten en voorschriften betreffende milieu-aangelegenheden. Wij gaan efficiënt om met materialen en grondstoffen, gebruiken zo veel mogelijk duurzame producten en houden bij de inkoop zo veel mogelijk rekening met producten en diensten met een sociaal of milieukeurmerk. 
Wij houden rekening met het klimaat en verminderen milieubelasting door zo veel mogelijk gebruik te maken van auto’s met zuinige of elektrische motoren en energiezuinige installaties en apparatuur. 

Klanten 
Wij informeren opdrachtgevers, klanten, leveranciers, vakgenoten en andere werkrelaties, dat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen en adviseren hen over duurzaam ondernemen. 

Maatschappij 
Voor al onze bedrijfsdisciplines zijn wij een erkend leerbedrijf. Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring en door vrijwilligerswerk.

 
Contact
Neem contact op of kom een keertje bij ons langs
Painting Holland Groep
Sluispolderweg 5
1505 HJ Zaandam
  075-631 31 60
Op de hoogte blijven?
Schrijft u zich dan hier in
voor onze nieuwsbrief.
Wilt u ons volgen?