Nederlands

Privacy

Painting Holland Groep respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en applicaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Painting Holland Groep verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan Painting Holland Groep worden verstrekt via applicaties van Painting Holland Groep of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Painting Holland Groep, neem dan contact op via een E-Mail naar info@paintinghollandgroep.nl


Cookies

Painting Holland Groep maakt soms gebruik van cookies. Painting Holland Groep gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan de applicaties te vergemakkelijken. Indien u referenties of artikelen bezoekt worden sommige gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van website van Painting Holland Groep wordt verminderd, danwel dat de website van Painting Holland Groep geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van Painting Holland Groep en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem, Nederland

 

© 2018 Painting Holland Groep
PAINTING HOLLAND GROEP
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
DIRECT NAAR
Nieuws
Nieuwsbrieven
Vacatures
Links
Downloads
CONTACT
Contactgegevens
SIGNUP
Op de hoogte blijven?
Schrijft u zich dan hier in
voor onze nieuwsbrief.